Danh mục dịch vụ đặc biệt

Mã dịch vụ
Tên dịch vụ
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container
KVS KHONG VE SINH
WD VỆ SINH HÓA CHẤT ĐẶC BIỆT (DẦU LOANG QUÁ 1/2 DIỆN TÍCH SÀN)
CC Vệ sinh hóa chất
WF Vệ sinh container Flatrack
WW Vệ sinh rửa nước
WP VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT)
HM HÚT MÙI, KHỬ MÙI
VSHC SỬ DỤNG HÓA CHẤT TẨY RỬA SÀN NGẤM DẦU
VSRN VỆ SINH RỬA NƯỚC ÁP LỰC
VSCN TẨY KEO, NHỔ ĐINH, CẮT DÂY, CHÍT KEO, DỌN RÁC
VS VỆ SINH THÔNG THƯỜNG (QUÉT, RỬA NƯỚC)
SCCN Soi chiếu cotnainer XECH - XECH
SCC Soi chiếu cotnainer Bãi - Xe
LBXT LƯU BÃI CONTAINER SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU
LNHX LƯU BÃI CONT SOC NGUY HIỂM XUẤT TÀU NGOẠI
DH1O ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN CONT - XE CH
DH1P ĐÓNG HÀNG 1 PHẦN
RH1C RÚT HÀNG 1 PHẦN CONT-CONT
LBNH LƯU BÃI CONT NGUY HIỂM SOC HẠ CHỜ XT
LBXN LƯU BÃI CONT SOC HẠ CHỜ XUẤT TÀU NGOẠI
LBU2 LƯU BÃI CONT NGOẠI TỪ NGÀY 21
LBCU LƯU BÃI CONTAINER
PTQT PHỤ THU NÂNG HẠ CONT HÀNG TRÊN 40T
PTT PHỤ THU NÂNG HẠ VỎ NGUY HIỂM
CHXT Cân Container hạ bãi chờ xuất tàu
PTNH PHỤ THU NÂNG HẠ HÀNG NGUY HIỂM
PDRL PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT LẠNH
PR1P PHỤ THU TĂNG 50% RÚT 1 PHẦN
RH1P PHÍ RÚT HÀNG 1 PHẦN
PTQK PHỤ THU CONT QUÁ KHỔ
PTCL PHỤ THU CONT NÂNG HẠ CONT LẠNH
PSCC Phí sửa chữa container
CDH Cân Container vỏ trước khi đóng hàng và Cân container hàng sau khi đóng hàng xong
CTK Cân container tính khoán
CDV Cân dịch vụ
CXCH Cân Container dùng xe chủ hàng vận chuyển
CXCC Cân Container dùng xe cảng vận chuyển
LBV2 LƯU BÃI CONTAINER 20 TRỞ ĐI
LBCV LƯU BÃI CONTAINER 20 NGÀY ĐẦU
DRL ĐÓNG RÚT HÀNG LẠNH CONT - CONT Sang cont
GDC GIÁM ĐỊNH CONTAINER
CB15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 150%
SCB1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 100%
SCB5 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 50%
SCB2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT BAO CONT - CONT TĂNG 20%
PS15 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 150%
PSC1 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 100%
PSC5 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 50%
PSC2 PHỤ THU ĐÓNG RÚT CONT - CONT TĂNG 20%
RB15 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 150%
PRB5 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 50%
PRB2 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 20%
PRB1 PHỤ THU RÚT HÀNG BAO TĂNG 100%
PD15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 150%
PTD5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 50%
PTD1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 100%
PTD2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG TĂNG 20%
PDB5 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 50%
PDB1 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 100%
PDB2 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 20%
PB15 PHỤ THU ĐÓNG HÀNG BAO TĂNG 150%
PTR1 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 100%
PTR5 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 50%
PTR2 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 20%
PR15 PHỤ THU RÚT HÀNG TĂNG 150%
BT BÓC TEM HÀNG NGUY HIỂM
ND NHỔ ĐINH
DRUT ĐÓNG RÚT HÀNG CONT - CONT Sang cont
HTC HUN TRÙNG CONTAINER
GT GIẢM THU
PTI Phí PTI
PT PHỤ THU
BTC CƯỚC BUỘC THÁO CHẰNG CONTAINER
DCCL DỊCH CHUYỂN CONTAINERL LẠNH
KDC KIỂM DỊCH CONTAINER
KHC KIỂM HÓA CONTAINER
DRB ĐÓNG RÚT HÀNG BAO CONT - CONT Sang cont
SDD CẮM ĐIỆN CONTAINER LẠNH
DHB ĐÓNG HÀNG BAO Đóng hàng
RHB RÚT HÀNG BAO Rút hàng
DH ĐÓNG HÀNG Đóng hàng
RH RÚT HÀNG Rút hàng
LURO Lưu rỗng
GDL GIÁM ĐỊNH CONT LẠNH
LBO LƯU BÃI Ô TÔ
CTAU Chuyển tàu
NTAU Nhập tàu
XTAU Xuất tàu
XGTH Xuất giao thẳng
HBAI Hạ bãi
CAPR Cấp rỗng
NGTH Nhập giao thẳng
TRAR Trả rỗng
LAYN Lấy nguyên
Mã dịch vụ Tên dịch vụ CFS Dịch vụ tàu Dịch vụ bãi Dịch vụ CFS Dịch vụ Non Container